top of page
akashic record reading. GoddessOfLightHealing_ MINDRE FÖR WEBB.png
Akashic Record Reading

PDF-dokument

En Akashic Record Reading ger dig information som kan hjälpa dig att förstå din identitet som själ och den högre meningen varför du inkarnerades den här livstiden. Du får också vägledning från Änglaorakelkort som Spirit drar åt dig angående din Soulmate eller Twin Flame-relation.

I en Akashic record reading får du information om: 

- Din primära gud- och gudinne-energi och hur din gud och gudinne-energi stöder ditt unika själsuppdrag och högre mening denna livstid.

- Ett meddelande om din Twin flame eller Soulmate. Denna information är individuell och unik för dig.

- Ditt galaktiska ursprung, din energisignatur som Starseed och hur det stöder ditt unika Soul Mission och högre mening den här livstiden.

- Dina primära chakra/chakra den här livstiden, och hur dina primära chakra stöder ditt unika Soul Mission och högre mening denna livstid.

- Din ljuskvotient och i vilken grad dina celler är kristallinbaserade

- Vilken Initiering av ljus du tar denna livstid i din uppstigning/ascension

- Dimension som ditt mänskliga medvetande är på 

- Vilka mediala gåvor som du har och i vilken grad de är unikt aktiverade för dig.

- Dina guider från 100% ljus just nu och hur de stöder dig

- Din primära Gud- och Gudinne-energi

Förklaring av de olika delarna av Akashic Record Readingen:

 

Din primära Gud- och Gudinneenergi

Du bär både Gud- och Gudinneenergi, Yin och Yang. Om du är född i en manlig kropp, smälter du i större utsträckning samman med de manliga energimallarna, och som kvinna i större utsträckning med de kvinnliga energimallarna. Undantaget om du är heterosexuell eller bisexuell, kan det hända att fördelningen av mallarna melan din Yin och Yang ser jämnare ut. Här får du information om din Gud- eller Gudinnesignatur: Krigsgud/Krigsgudinne-arketyp, Moder/Fader-arketyp eller Jungfru/Oskuldsfull arketyp. Du kan också ha förmågorna av Healern, Oraklet, Alkemisten etc.

Ditt ursprung som Starseed

Du får information om vilka ursprung som är framträdande i din energisignatur, till exempel om du har en framträdande Arcturuan, Venusian eller Pleiadian energisignatur. Ofta har en själ mer än en energisignatur som härstammar från andra stjärnsystem, på grund av att ha haft många existenser på många olika startsystem och planeter. Din energiidentitet, eller energisignatur, är unik för dig, och du använder den visdom och de färdigheter som du har krävt i olika stjärnsystem i ditt Soul Mission här på Gaia.


Dina primära chakran denna livstid

Du kan ha olika primära chakran under olika livstider som hjälper dig i din Soul mission. Du kan också ha mer än ett chakra som kan hjälpa dig på något sätt i ditt själsuppdrag. Ditt primära chakra, eller chakran, finns i allmänhet i 7-chakra- systemet, även om ett chakra i 12-chakrasystemet också kan vara ditt primära chakra. Det är möjligt att ha primära chakran som ligger vilande tills du har uppnått en viss grad av andlig utveckling.

Din potentiella nuvarande ljusgrad

Informationen i detta avsnitt ger dig den procentandel du kan hålla ljus i din kropp och ditt energifält. Detta är kopplat till din uppstigningsgrad och vilken initiering du befinner dig i. De flesta människor på jorden sägs vara mellan på mellan den 3e-8e initieringen av ljus på sin uppstigningsresa i en fysisk kropp. När du väl har gått igenom den sjätte initieringen får du titeln Ascended Master och är helt förankrad i den 5: e dimensionen (Dr. Stone).


Vilken dimension ditt medvetande existerar på i det fysiska

Detta ger dig information om vilken dimension ditt mänskliga medvetande primärt vibrerar på i ditt dagliga liv. Med "primärt vibrerar på", menas där du är centrerad för det mesta. Detta mot bakgrund av att du under drömstadiet kan få tillgång till högre dimensioner och att din vibration varierar mer eller mindre hela tiden.


Vilka dina mediala gåvor är och i vilken utsträckning de har aktiverats

Ger dig information om vilka av de åtta mediala sinnena du har aktiverat och till vilken grad. Jag använder en skala från 1-10, där 10 representerar din fulla förmåga just nu och 0 representerar att gåvan inte är aktiverad alls. Detta är din personliga skala, och alla har olika förmågor vid 10.


Dina guider från 100% ljus just nu

Du får veta vilka av de ljusvarelser jag arbetar nära med som är vid din sida och leder dig just nu. Detta för att du ska kunna kalla in dem och arbeta med dem.

Information om din Twin flame- eller Soulmate-resa

Denna information är individuell och unik för dig och jag drara ett eller flera Änglaorakelkort för dig guidad av Spirit för att ge dig vägledning och svar om din nuvarande situation.

OM TJÄNSTEN

Akashic Record Reading är en reading i text som du får i ett PDF-dokument. Readingen ger dig information som kan hjälpa dig att förstå din identitet som själ och den högre meningen varför du inkarnerades den här livstiden. I dokumentet ingår även en beskrivning av de mediala sinnena. Readingen är som standard kanaliserad på engelska, om du vill ha din reading på svenska så är du välkommen att lämna ett meddelande i rutan vid check-out.

Vänligen notera att du inte deltar under den bokade tiden och du behöver inte göra något speciellt under tiden din reading skapas. Du hittar mer information om hur leveransen av din reading går till i bokningsbekräftelsen som du får till din e-mail.

Med ljus & värme, Susanna

bottom of page