Akashic record reading

PDF

I en Akashic record reading bjuder jag in din I AM presence och dina Akashic record guides, och med deras tillstånd får jag information om dig från dina Akashic records (Akashakrönika). Readingen ger dig information som kan hjälpa dig att förstå din identitet som själ och den högre meningen varför du inkarnerades den här livstiden.

I en Akashic record reading får du information om: 

- Din primära Gud- och Gudinne-energi

- Ditt galaktiska ursprung/din energisignatur

- Ditt primära chakra/chakran denna livstid

- Hur många ascensionchakran du har 

- Din ljusgrad/Till vilken grad du är kristallbaserad på cellnivå vs. kolbaserad

- På vilken initiering av ljus som du är på i din uppstigning 

- Vilken dimension som du ditt medvetande vibrerar på i ditt vardagliga liv

- Vilka ESP-gåvor du har och i vilken grad de är aktiverade

- Dina guider från 100% ljus just nu

- Om din Twin flame tillåter det på själsnivå och om det är för det bästa för dig, får du också information som berör din Twin flame. Denna information är individuell och unik för dig.

Förklaring av de olika delarna av Akashic record readingen:

Din primära Gud- och Gudinneenergi

Du bär både Gud- och Gudinneenergi, Yin och Yang. Om du är född i en manlig kropp, smälter du i större utsträckning samman med de manliga energimallarna, och som kvinna i större utsträckning med de kvinnliga energimallarna. Undantaget om du är heterosexuell eller bisexuell, kan det hända att fördelningen av mallarna melan din Yin och Yang ser jämnare ut. Här får du information om din Gud- eller Gudinnesignatur: Krigsgud/Krigsgudinne-arketyp, Moder/Fader-arketyp eller Jungfru/Oskuldsfull arketyp. Du kan också ha förmågorna av Healern, Oraklet, Alkemisten etc.

Ditt ursprung som Starseed

Du får information om vilka ursprung som är framträdande i din energisignatur, till exempel om du har en framträdande Arcturuan, Venusian eller Pleiadian energisignatur. Ofta har en själ mer än en energisignatur som härstammar från andra stjärnsystem, på grund av att ha haft många existenser på många olika startsystem och planeter. Din energiidentitet, eller energisignatur, är unik för dig, och du använder den visdom och de färdigheter som du har krävt i olika stjärnsystem i ditt Soul Mission här på Gaia.


Dina primära chakran denna livstid

Du kan ha olika primära chakran under olika livstider som hjälper dig i din Soul mission. Du kan också ha mer än ett chakra som kan hjälpa dig på något sätt i ditt själsuppdrag. Ditt primära chakra, eller chakran, finns i allmänhet i 7-chakra- systemet, även om ett chakra i 12-chakrasystemet också kan vara ditt primära chakra. Det är möjligt att ha primära chakran som ligger vilande tills du har uppnått en viss grad av andlig utveckling.

 

Hur många ascensionchakran du har installerat

Uttrycket Ascensionchakras hänvisar till de chakra som Alice Bailey, och senare bland andra Dr. Joshua David Stone, kanaliserade information om. De nstalleras under din uppstigningsprocess och inkluderar 7-chakrasystemet, men också upp till 50 chakran. Den information som Dr. Stone har kanaliserat säger att du först installerar, sedan aktiverar, och som ett sista steg lär dig att hantera de förmågor som är kopplade till varje chakra. I den här läsningen får du information om hur många ascensionchakran som du har installerat och deras status.

Din potentiella nuvarande ljuskvotient

Informationen i detta avsnitt ger dig den procentandel du kan hålla ljus i din kropp och ditt energifält. Detta är kopplat till din uppstigningsgrad och vilken initiering du befinner dig i. De flesta människor på jorden sägs vara mellan på mellan den 3e-8e initieringen av ljus på sin uppstigningsresa i en fysisk kropp. När du väl har gått igenom den sjätte initieringen får du titeln Ascended Master och är helt förankrad i den 5: e dimensionen (Dr. Stone).


Vilken dimension ditt medvetande existerar på i det fysiska

Detta ger dig information om vilken dimension ditt mänskliga medvetande primärt vibrerar på i ditt dagliga liv. Med "primärt vibrerar på", menas där du är centrerad för det mesta. Detta mot bakgrund av att du under drömstadiet kan få tillgång till högre dimensioner och att din vibration varierar mer eller mindre hela tiden.


Vilka dina mediala gåvor är och i vilken utsträckning de har aktiverats

Ger dig information om vilka av de åtta mediala sinnena du har aktiverat och till vilken grad. Jag använder en skala från 1-10, där 10 representerar din fulla förmåga just nu och 0 representerar att gåvan inte är aktiverad alls. Detta är din personliga skala, och alla har olika förmågor vid 10.


Dina guider från 100% ljus just nu

Du får veta vilka av de ljusvarelser jag arbetar nära med som är vid din sida och leder dig just nu. Detta för att du ska kunna kalla in dem och arbeta med dem.

Information om din Twin flame

Om din Twin flame tillåter det på själsnivå och om det är för det bästa för dig, får du också information som rör din Twin flame. Denna information är individuell och unik för dig.

Om du vill ha din reading på svenska så är du välkommen att lämna ett meddelande i rutan vid check-out.

Med ljus & värme, Susanna

©2019 by Goddess of light healing. Proudly created with Wix.com