top of page

Vad är Sound Healing?

Ljudhealing är en holistisk terapi som fungerar på fysiska, känslomässiga, mentala och andliga nivåer. Den är baserad på vetenskaplig forskning som visar att allt är vibrationer och energi. Sympatisk resonans uppstår när ett vibrerande föremål får ett annat att vibrera i harmoni med det och får det att matcha sin vibrationshastighet. Detta gäller också för människor, eftersom alla människor har en unik vibration och olika förmåga att förmedla högvibrerande kosmisk energi. En person avger energivibrationer och människor runt omkring dem interagerar med deras vibration, och helande och aktiveringar sker. Detta är mer sannolikt att inträffa när någon, en healer till exempel, kanaliserar kosmisk energi med avsikten att sända den till dig. Under resonansen som utspelar sig sker transformation och healing.

 

Susanna har gåvan att förmedla frekvensspektrat av helande toner genom sin röst, förutom att förmedla högvibrerande energi från universum och koder i hennes energifält och Blueprint. Genom hennes stämband och rösten från hennes Seraphim Over-Soul förmedlas ljuskoder och frekvenser från de högre dimensionerna och den Nya Jordens 5D-mallar.

När helande ljudvibrerande toner interagerar med dig, sker helande på en djupgående nivå. Din Ka-mall och din gudomliga mall interagerar med vibrationsmönstren av helande ljud och anpassar sig till ditt energifält och subtila kroppar. Du interagerar unikt med ljudvibrationsfrekvenser, vilket resulterar i djupgående personlig transformation och andlig tillväxt. Ljud bär också de geometriska mönstren av ljus som interagerar direkt med dina energinät, subtila kroppar, energisystem och hologram utan att behöva översättas eller avkodas.
.
Ljusspråk och kanaliserad Divine musik är en överföring av ljud och ljus som interagerar med ditt DNA och din energi och som förstås av alla på själsnivå. Det är en flerskiktad alkemisk överföring av information, energi och ljus.
.
Ljusarbetare med gåvan att kanalisera ljus genom sin röst förmedlar ljuskoder och frekvensvibrationer när de talar eller uttrycker känslor. Susanna har denna gåva som en helkroppslig ljuskanal. Hon talar sitt eget Ljusspråk och tolkar Ljusspråket från högt utvecklade ljusvarelser.

I Light Transmissions så kombinerar Susanna Sound healing med Tranformativ energihealing för en djupgående transformation och läkning..

Ljusvibrationer har en motsvaring ljudfrekvens. Därför är ljud flödande ljusvågor. 
bottom of page