top of page

Vad är Sound Healing?

Ljudhealing är en holistisk terapi som fungerar på fysiska, känslomässiga, mentala och andliga nivåer. Det bygger på vetenskaplig forskning att allt är vibrationer och energi. Sympatisk resonans uppstår när ett vibrerande föremål får ett annat att vibrera i harmoni med det och får det att matcha sin vibrationshastighet. Det är här transformationen och läkningen sker. Susanna har gåvan att förmedla frekvensspektrum av helande toner genom sin röst. Genom hennes stämband och rösten från hennes Seraphim Översjäl förmedlas ljuskoder och frekvenser från de högre dimensionerna och den Nya Jordens 5D-mallar.

När helande ljudvibrerande toner interagerar med dig, utvecklas helande på en djupgående nivå. Din Ka-mall och din gudomliga mall interagerar med vibrationsmönstren av helande ljud och anpassar sig till ditt energifält och subtila kroppar. Du interagerar unikt med ljudvibrationsfrekvenser, vilket resulterar i djupgående personlig transformation och andlig tillväxt. Ljud bär också de geometriska mönstren av ljus som interagerar direkt med dina energinät, subtila kroppar, energisystem och hologram utan att behöva översättas eller avkodas.
.
Ljusspråk och kanaliserad himmelsk musik är en överföring av ljud och ljus som interagerar med ditt DNA och din energi och som alla förstås av alla på själsnivå. Det är en flerskiktad alkemisk överföring av information, energi och ljus.
.
Ljusarbetare med gåvan att kanalisera ljus genom sin röst förmedlar ljuskoder och frekvensvibrationer när de talar eller uttrycker känslor. Susanna har denna gåva som en helkroppslig ljuskanal. Hon talar sitt eget Ljusspråk och tolkar Ljusspråket från högt utvecklade ljusvarelser.

I Light Transmissions så kombinerar Susanna Sound healing med Tranformativ healing för en djupgående djupgående förändring.

Ljusvibrationer har en motsvaring ljudfrekvens. Därför är ljud flödande ljusvågor. 
bottom of page