GoddessOfLightHealing.copyrightshutterstock_1637182648.jpg
Light Transmissions
Transformerande Light Transmissions syftar till att expandera Christ Consiousness, öka din kontakt med Source, stödja din Twin Flame Union samt läkningen av dina lägre ljuskroppar 

Light Transmissions förmedlar healing genom ljud-, färg- och energifrekvenser som interagerar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå. Varje unik ljusöverföring är en transmission av ljus och helande från den 7:e-12:e dimensionen, och överförs genom min I AM presence samt genom rösten av min Angelic Seraphim Over-Soul.

Ljusöverföringar förmedlar ljuskoder genom ljud-, färg- och energifrekvenser för att stödja personlig utveckling och uppstigning. De hjälper till att expandera ditt ljus, stärker och utvecklar ditt energisystem och implementera 5D-ljuskoder och 5D-ljusmallar för att stödja din uppstigning, optimal hälsa och högsta potential på alla nivåer av ditt varande.  ​

Att lyssna på inspelningen av en sådan ljusöverföring ger samma helande som att delta i ett liveevenemang. Inspelningen fungerar som ett energi-avtryck av de helande frekvenser som förmedlas genom tid och rum. Healingen återupplevs och återimplementeras på kvantnivå vid varje lyssning. Således kan samma ljusöverföring ge djupgående healing vid varje lyssning. Vid varje lyssning skapar du också unik healing med din intention, samskapad med din I AM presence.