GoddessOfLightHealing.copyrightshutterstock_1637182648.jpg
Live Light Transmissions
Transformerande Light Transmissions syftar till att expandera Christ Consiousness, öka din kontakt med Source, stödja din Twin Flame Union och stödja läkningen av dina lägre ljuskroppar 

Light Transmission innebär en Ljusöverföring eller "sändning av ljus". Light Transmissions förmedlar healing genom ljud-,  färg- och energifrekvenser genom tid och rum. De samverkar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå.

Varje enskild Light Transmission är en session då det sker en överföring av ljus från 7e~12e dimensionen. Ljusöverföringen sker genom min I AM presence fömedlad av rösten av min Angelic Seraphim Over~Soul.

Att lyssna på inspelningen av en sådan sänding och överföring av ljus ger samma healing som att delta live vid sändingen i Zoom. Inspelningen fungerar som ett energimässigt avtryck av den healing som förmedlas genom tid och rum.

Healingen återupplevs och återimplementeras på kvantnivå vid varje lyssning. Därmed så kan samma Light Transmission, på samma sätt som Personliga sessioner, ge fördjupad healing vid varje lyssning. Vid varje lyssning så medskapar du också unik healing med din I AM presence.

Live Light Transmissions är transformativa healingssioner som sänds live i Zoom (endast ljud). Under dessa sessioner tar du emot ljuskoder genom ljud-, färg- och energifrekvenser för att stödja personlig utveckling och uppstigning. Light Transmissions hjälper till att öka din ljuskvot, expandera och avancera ditt energisystem och implementera 5D-ljuskoder och 5D-ljusmallar för att stödja dig på din resa av ascension och att uppnå optimal hälsa och potential på alla plan. 

 

Du kan se aktuella Light Transmissions under fliken Boka Online.

Läs mer om skillnaden på Personliga sessioner och Light Transmissions på svenska hemsidan.