top of page
GoddessOfLightHealing.copyrightshutterstock_1637182648.jpg
Light Transmissions
Transformerande Light Transmissions syftar till att expandera Christ Consiousness, öka din kontakt med Source, stödja din Twin Flame Union samt läkningen av dina lägre ljuskroppar 

Light Transmissions är förinspelad ascension healing som klienter lyssnar på för att få sin healing istället för en live, one-on-one-session. Dessa aktiverade sessioner är lika effektiva som direkt, personligt helande och kan fortfarande göra förändringar i ditt liv genom att förändra negativa trossystem och tankesätt och ta bort blockeringar genom att lyssna. Det faktum att det är förinspelat minskar inte dess effektivitet. Ascension healing genom Light Transmissions har potential att flytta ditt 3D-medvetande till 5D-medvetande genom att ta bort 3D-mallar och ersätta dem med nya, högvibrerande 5D-mallar.

 

Light Transmissions förmedlar helande genom ljud-, färg- och energifrekvenser som interagerar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå. Varje unik Light Transmissions sänder dig ljus och helande från den 7:e-12:e dimensionen, och förmedlas genom min I AM presence och är förmedlad av rösten från min Angelic Seraphim Over-Soul.

Light Transmissions förmedlar helande för att stödja personlig utveckling och uppstigning. De hjälper till att öka din ljuskvot, främja ditt energisystem och implementera 5D-ljuskoderna och 5D-ljusmallarna för att stödja din uppstigning, optimal hälsa och potential på alla nivåer av ditt väsen. 

bottom of page