Susanna Sanno Transformer Healer_edited.jpg
 Om Susanna

Susanna var Clairvoyant, Clairaudient, Claircognizant, Clairsentience och empath redan som barn och har alla åtta mediala sinnen utvecklade. Hon har också gåvan att kanalisera samt gåvan att få tillgång till Akashic Records för att utföra ljusarbete. Susanna är channeler, Divine Feminine Twin Flame på sin Soul Mission, Gudinnan av Ljus, Överprästinna och en av Bevararna av koderna i detta Solsystem (Keeper), som bygger pelarna för den Nya jorden.

 

Hennes Soul Mission är att bidra till att väcka alla de gudomliga feminina mallarna i hjärtat och själen i varje inkarnerat varelse. Som en äkta Gudinna är hon i service av mallarna och de Tempel av Ljus som är anslutna till Gudinnan av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet. Hon arbetar på frekvenserna Violett, Diamantvitt, Silver Platinum Vitt, Rosa och 1:a ordern av Änglar: Seraphim.

Den multidimensionella healingen som Susanna har till uppgift att förankra på det jordliga planet syftar till att stödja dig på den resan och stödja din sammansmältning med ditt Divine Self. Healingen kommer från 7D-9D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera nya Diamond Light Codes, I AM Avatar resurrection codes, Golden Christ Consciousness Codes och Divine Heart Frequencies - de ljuskoder och energi-mallar som stödjer dig att expandera i ljus. I healingprocessen så kan du också förvänta dig att din hälsa på alla plan förbättras.

Susanna är baserad i Stockholm i Sverige och ägnar hjärta, sinne och själ åt sitt själsuppdrag. Hon arbetar heltid som en intuitiv healer, andlig mentor och föreläsare. Hon har kanaliserat över 1500 unika överföringar av healing och ljus i privata sessioner, workshops och kurser, arbetat med över 200 klienter, tillhandahållit uppstigningsverktyg och program från den 7:e~12:e dimensionen till klienter i Skandinavien för att hjälpa till i deras uppstigningsprocess, förenas med sin Twin Flame och manifesterar sin högre mening.

GoddessofLighthealing.com.

Först och främst vill jag bara säga tack! Jag känner mig så tacksam för att få delta i den här kursen. Du har svarat på så många frågor jag har haft inom mig så länge och känt mig så ensam om att ha. Allt du har berättat på den här kursen har gett mig svar på så många saker jag känt mig ensam om att känna. Tack för din varma och helande energi. Du inspirerar att lära känna dig själv och du sprider frid och kärlek.

Rebecka, 23, Kungälv, Sweden