top of page
TWIN FLAME HEALING.jpg
Twin Flames

Det jag ser i Akashic records och i The Halls Of Wisdom är att Twin flame union sker på själsnivå och i det fysiska som ett resultat av din högre grad av Soul-embodiment och Self Mastery.  Soul-embodiment och Self Mastery går hand i hand med ditt spirituella uppvaknande (ascension) och din personliga mognad. 

 

Det finns ingen bestämd grad av Soul-embodiment, Self Mastery som alla ska uppnå för att förenas med sin Twin flame. Alla är unika. Du behöver uppnå just den grad av uppvaknande, Soul-embodiment och Self Mastery som just du behöver innan det är dags att förenas med din Twin flame. 

Det är många andra faktorer som spelar in och som avgör för dig om, när och hur du sammansmälter med din Twin flame i union och/eller blir tillsamans med din Twin flame i 3D. I stora drag så bestäms er union av följande faktorer som ni har du kommit överens med era guider innan ni reinkarerades:

  • Vad du ska åstadkomma på Gaia, din högre mening. Det vill säga din egen Soul Mission samt din gemensamma Soul Mission med din Twin flame.  

  • Vilket känslomässigt bagage du behöver upplösa innan du är redo för din Soul Mission (templates, karma, soul contracts, karmic contracts, familje- och släktledstrauma, kollektivt trauma etc.)

  • Vilket känslomässigt bagage du behöver upplösa innan du är redo för din och din Twin flames gemensamma Soul Mission (templates, karma, soul contracts, karmic contracts, familje- och släktledstrauma, kollektivt trauma etc.)

  • Vilket känslomässigt bagage du behöver upplösa, innan du är redo att möta och/eller vara tillsammans med din Twin flame (templates, karma, soul contracts, karmic contracts, familje- och släktledstrauma, kollektivt trauma etc.)

Alla dessa faktorer samspelar och utvecklas på en komplext sätt som är unikt för dig i din personliga utveckling.

Många undrar när de ska bli tillsammans med sin Twin flame i en relation i 3D, och det finns inget enkelt svar på det. Vissa Twin flame-par har bestämt att de ska upplösa en viss grad av sina uppgifter själv, och sedan upplösa resten av sina uppgifter när de är tillsammans i en relation. Eller vice versa. Ett annat par kan ha sagt att de ska upplösa alla uppgifter innan de ska vara tillsammans i en relation. Och alla unika olika varianter däremellan. Vad som bestämmer när du ska bli tillsammans med din Twin flame beror på vad just du har bestämt med din Twin flame och dina guider innan du reinkarerades och hur lång tid det tar för dig i din unika personliga utveckling att nå dit. 


Healingen som kommer igenom i sessioner är från 7D-12D och hjälper dig att upplösa de uppgifter;  som du har tagit på dig samt implementera de nya 5D mallarna och koderna som hjälper dig på den här resan av ascension mot Soul-embodiment och Self Mastery.

Healingen är från högre dimensioner stödjer expansion i ljus; den expansion i ljus som även ger de egenskaper som hjälper er att klara av att hantera er själsliga relation i en fysisk kropp med allt vad det innebär. Healingen transformerar programmering, mallar, själskontrakt, kapar negativa energisträngar, healar det här livet och tidigare liv samt aktiverar din egen och er gemensamma Soul mission. Den hjälper er att göra allt det själsliga arbete som ni är här för att göra. Dina guider och dina högre Jag samt din Akashic record guide har full insyn i dig som själ och ger dig unik healing för att hjälpa dig på din resa av ascension.

Healing för Twin Flames 
TwinFlameHealing.jpg
bottom of page