Stöd på din resa av uppstigning, Twin Flame Union och expansion i Soul Consciousness

Kanaliserad healing som vibrerar inom frekvensspektrum av 7D~12D för att stödja Star Seeds, Indigobarn, Kristallbarn, Twin flames, Soul connections och Ljusarbetare

Goddess of Light healing

Susanna Sannö 

Intuitiv healer, Soul reader, kanaliserare, Överprästinna och Gudinna av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet

Susanna Sannö

"Jag inbjuder dig varmt till nätverket av gudinnor, gudar, uppstigna mästare och Christed ETs från 100% ljus för att stödja dig på din uppstigningsresa och förverkligande av Soul~embodiment, Self Mastery, Twin flame union och Soul mission.

Min Soul Mission i ljus och kärlek är att kanalisera transformerande högvibrationell healing genom rösten av min Angelic Over-Soul. Healingen förankras i samarbete med de många ljusvarelserna från högre dimensioner. för att stödja dig i din uppstigning och på din Twin Flame-resa mot Union."

OM HEALINGEN

Den flerdimensionella healingen som kanaliseras från högre dimensioner uttrycks i ljud-, färg- och vibrationsenergifrekvenser och interagerar med dig på kvantnivå.

Healingen hjälper till att expandera Solar Christ Consiousness, rensa ditt energifält och energisystem, ansluta till Gaias rena ljus, få tillgång till universums kreativa krafter, och sammansmälta din kropp och själ till din gudomliga essens. Det förankras i samarbete med din älskade JAG ÄR närvaro, ditt högsta själsljus och hjälper dig som en avancerad själ i din uppstigningsresa mot själförkroppsligande, självförverkligande, självbehärskning, Twin Flame Union och själsuppdrag.

Du tar emot healingen genom en inspelning av de soniska vibrationerna genom vilka healingen uttrycks och invokeras. Inspelningen gör det möjligt för dig att genomföra healingen i ett djupt avslappnat tillstånd. Du öppnar då ditt medvetande för läkningsprocessen.

Sessionen fungerar genom att öppna en portal till de högre dimensionerna så att dina guider och andra ljusvarelser kan kommunicera med dig och ge dig healing från en högre nivå. Genom att regelbundet meditera och lyssna på din healingsession förankras healingen i en fas som gör att den kan läka på kvantnivå. Du transformeras på alla nivåer av din varelse i healingprocessen med din I AM presence och de många ljusvarelserna.

Healingen är terapeutisk och adresserar dina mentala, emotionella, andliga och fysiska aspekter, främjar healing, personlig transformation och utveckling på alla nivåer av ditt varande

Healing%20with%20your%20I%20AM%20presenc
Twin%20Flames_edited.jpg
Master Classes Swedish Healing Workshop Guidance
goddessoflighthealing_edited_edited.jpg
Love.Light.Ascension.Healing
Healingkurs_edited.jpg

Self~realization   Soul~embodiment   Self Mastery  

I samarbete med din I AM presence tar du emot:

~ Implementering av Diamond-, Crystalline-, Platinum- och Rainbow-ljuskoder inom 5D Matrix.

~ Ljusmallar. Implementering av nya energi-mallar som vibrerar av ljus och kärlek.


~ Implementering av Hjärtfrekvenser & energimönster som vibrerar inom 5D Matrix Templates.


~ Transformering av 3D Matrix programmering & mallar (templates). Rensar bl.a. ut gamla rädslabaserade mallar och medvetande kopplade till negativa handlingsmönster, känslomönster, värderingar och föreställningar.


~ Kapning av negativa multidimentionella energisträngar.


~ Unika healingverktyg och ascension-verktyg förmedlade från bl.a. de Uppstigna Mästarna.


~ Rening från implantat, parasiter, negativa kristaller, hologram och morfiska fält.


~ Uppgradering, reparation, rening och expansion av ditt energisystem.


~ Återställer kontakten med din Divine counterpart, din Twin flame. 


~ Återställer din kontakt med Universum/Source och Spirit.


~ Stöder din sammansmältning med dina multidimensionella Jag, som ditt Christed ET self, ditt Atlantean Self och ditt Angelic Self.


~ Light language transmissions som implementerar och aktiverar ljuskoder, förankrar högfrekvent healing samt aktiverar aspekter av ditt Divine Blueprint.


~ Aktiveringar och förankringar av ljus faciliterade av Uppstigna Mästare, Ärkeänglar och Christed ET´s.

Healingen som kanaliseras i personliga sessioner är baserad på information som tas emot från dina Akashic Recordsmed tillstånd från och i samarbete med din I AM presence. I personliga sessioner får du dessutom:

~ Healing av personliga familjerelationer och trauma från alla dina liv i dina celler, DNA, energisystem och på själsnivå.

~ Personlig läkning mellan dig och din gudomliga motsvarighet, din Twin Flame.

~ Personliga meddelanden och vägledning

~ Personliga och för dig unika implementeringar och helande verktyg som är anpassade för dig, som du får vid rätt tidpunkt för dig i din personliga andliga utveckling och uppstigning.

goddessoflighthealing.com.jpeg

Kanaliserat från frekvensspektrum av den 7:e-12:e dimensionen, är det gudomliga syftet med den healing som skapats i samarbete med Spirit and Source, att transformera 3D-trauma och karma skapad från mänskliga upplevelser i de karmiska tidslinjerna som du bär inom ditt energisystem och delar av din själ, och implementera de nya I AM Avatar Consciousness-koderna och ljusmallarna som resonerar med den 5:e dimensionen och de nya Gyllene tidsåldrarna av ljus.

Healingen förankras på detta jordiska plan i nära samarbete med de Uppstigna Mästarna, Gudar, Gudinnor och Christed ET's av ljus. Och när du deltar i sessioner, skapar din I AM presence healing med alla upplysta varelser. Som en avancerad själ inkarnerad under Gaias nuvarande uppstigning har du kommit överens med dina guider att ta på dig specifika själskontrakt för att lösa upp trauma och karma för dig själv. Du kan också ha själskontrakt för att lösa upp negativa mönster och karma för din familj, själslinjer och andra kollektiva grupper för att hjälpa till att upplösa de mänskliga felaktigheterna för Gaia och för mänskligheten för att hjälpa Gaia att stiga upp. Läkningen som förmedlas genom sessionerna hjälper dig att transformera detta trauma, såväl som att hjälpa dig att få tillgång till din fulla potential, förena dig med din älskade Twin flame och aktivera din gudomliga livsplan.

Welcome to the New Earth

AdobeStock_99361432.jpeg
Qutation mark

Tack, Susanna. Du kom till mig som en hjälpande ängel, och jag känner enorm tacksamhet och skillnad i min energi. Det känns inte längre så tungt och negativt. Det vibrerar på en annan nivå och känns som en varm kram. Jag går in i annan behandling, men detta når en helt annan nivå. TACK.

Sara, 42, Sweden

Tack, Susanna! Jag känner väldigt starkt att den healing du har gett mig är så bra för mig på så många nivåer. Du har öppnat en helt ny värld för mig. Det spektrum av känslor jag har upplevt efter att jag börjat healing med dig är brett, men det är otroligt positivt för mig. 'Skärpan' i bröstet har mjuknat, och nu bubblar det igen, och jag har fått nya stärkande insikter. Plötsligt har jag sett saker i mig själv som jag har haft hela mitt liv utan att se. Jag är så tacksam!

Christina, 54, Sweden

AdobeStock_Goddess-eyes.jpeg