top of page
Upphäv blockeringar för Twin Flame Union, 4 kanaliserade healingsessioner.

Upphäv blockeringar för Twin Flame Union, 4 kanaliserade healingsessioner.

77,00 €Pris
Moms ingår

Välkommen till denna transformerande healingserie med fyra kanaliserade healingsessioner för att transformera och upplösa blockeringar för dig och din Twin Flame eller Soul connection för att stödja er förening Hjärta till Hjärta, Själ till Själ

Sessionerna innehåller kanaliserad healing med helande musik av Michael Hammer och Frits Evelain.

Dessa sessioner är utformade för att samverka för att ge dig djup läkning av de vanligaste blockeringar som Twin Flames och andra starka själsrelationer, som Soulmates och Soul connections, står inför under denna tidsepok i Gaias spirituella utveckling. För varje gång du tar emot healingen i sessionerna så går healingen djupare och adresserar fler lager och aspekter av karmiska problem och trauma från många livstider som blockerar dig och din älskade förening som själar.

ANVÄNDING

 • Healingen i dessa sessioner går djupare för varje gång du väljer att ta emot healingen i meditation.
 • Ta emot healingen med hörlurar för att få hela spektrumet av frekvenser.
 • Lyssna på healingsessionerna i ordning 1-4 första gången du lyssnar på dem.
 • När du har lyssnat på session 1-4 i ordning kan du välja att ta emot healingen i sessionerna så många gånger du känner dig intuitivt guidad till, i vilken ordning du än väljer.
 • Du kan välja att ta emot healingen i intervallet 1 dag - 7 dagar emellan, följ din intuition och guidning.
 • Koppla av i meditation under sessionen och lämna över healingprocessen till din I AM presence, din själs högsta ljus, som ser till att du får det du behöver ta emot och transformera det du behöver i varje enskild session.

Session 1: Transforming the Runner / Chaser dynamiken:

Denna healingsession börjar med en energirening och reparation av ditt energisystem. Sessionen övergår sedan i healing för att stödja transformationen av dina energimässiga subpersonligheter, bland dem Inner Protector och ditt Inner Child, på egonivå. Dessa subpersonligheter är de som oftast bär och skapar blockeringar mellan Twin Flames, vilket skapar Runner/Chaser dynamiken. Du får också transformation av energier kopplade till de energimallar (3D Matrixes) som bär mänsklighetens karma och som blockerar er kontakt och union som Twin Flames (eller starka Soul connections). Du tas vidare genom en visualisering för att rensa det energimässiga utrymmet mellan dig och din älskade från blockeringar och ansluter er mer fullständigt hjärta till hjärta, själ till själ i den heliga Merkaban, den geometriska symbolen för Union. I Merkaban befrias du från löften, förbannelser och åkallelser som inte av ljuset, som du och din Twin Flame, eller Soul connection, bär från många inkarnationer och från era själs- och familjelinjer. Denna healing stöds av Legions of Light och Company of Heaven när jag arbetar nära medlemmarna av dessa högsta instanser av Ljus.

Session 2: Läkning av ditt Inre barn

Under arbetet med denna healingsession kommer du att skapa kraftfull läkning tillsammans med Moder Mary, Kuan Yin, Lady Nada, ärkeängeln Michael, ärkeängeln Metatron och Board of Karma. Under en inledande energirening och reparation av ditt energisystem kommer du att vägledas genom en andnings- och visualiseringsövning, med stöd av Mother Mary och Lady Kuan Yin, för att släppa gamla och stagnerade energiblock i chakran, auran, ljuskropparna och organen. Detta för att stödja flerdimensionell läkning av ditt Inre barn. Du kommer att rensas från oro, rädsla, tvivel, att du inte känner dig tillräckligt bra, känner dig övergiven, skam, skuld, sorg och andra låga känslor, energier och energisträngar i den 3-dimensionella matrisen. Mother Mary, Kuan Yin och Lady Nada uppgraderar din känslomässiga ljuskropp med den rosa strålen av ovillkorlig kärlek och ger dig djup läkning av dina mentala aspekter genom Violet Flame och Seafoam green Ray of Transcendence. Du kommer vidare att få en uppsägning av gamla karmiska kontrakt på chakranivå. Du förs vidare in i en transformation av gamla konflikter mellan dig och din älskade för att harmonisera er relation över multipla tidslinjer och tidslinjer. Du får en rening från specifika negativa energisträngar och blockeringar i baschakrat och sakralchakra och Mother Mary och Kuan Yin läker mutidimesionella sår från att bli fysiskt och känslomässigt övergiven, för att stödja läkning av förhållandet med din älskade samt dina föräldrar, två av dina viktigaste relationer att hela för att läka.

Session 3: Bered vägen för en relation med din Twin flame eller Soul connection och utvecklingen av din Gudomliga plan

Avsikten med denna session är att rensa alla hinder som blockerar som fördröjer utvecklingen av din gudomliga plan, särskilt när det gäller romantiska relationer. Du har en Gudomlig plan och inom denna plan har du vissa uppgifter som du tackade ja till innan du inkarnerade. Dessa uppgifter har till syfte att upplösa karma och utvidga dig i Christ consciousness för att stiga upp (ascend). Och för att utföra dessa uppgifter kan det finnas vissa relationer som bör komma in i ditt liv i gudomlig tidpunkt, så att du kan lära dig och växa genom upplevelsen. Men det här kan också betyda att man behöver kapa energisträngar med själar i nuvarande relationer, för att anpassa er till er gudomliga plan. Ibland betyder det också att du inte ska vara i ett romantiskt förhållande (vara singel). Vad din unika plan innehåller för dig behöver du hålla öppet.

Du får också en cancellering och revidering av de själskontrakt och den karma som är föråldrad eller för tung för dig att genomföra just nu och som därför blockerar manifesteringen av själsrelationer som ligger framför dig. Du erbjuds också stöd för att genomföra de kontrakt som stöder din själs vidare utveckling just nu. Du får en borttagning av implantat och parasiter med Violet Flame och the Sea Foam Green Ray of Transcendence. En kapning av specifika negativa energisträngar bildade av karmiska kontrakt på chakranivå och själs-nivå, mellan dig och alla dina Soul connections samskapas med din I AM presence och du erbjuds också en uppgradering av ditt Guide-team, en mycket viktig aspekt vid snabb andlig utveckling.

Gå in i denna session med förtroendet för den högre planen och att det högsta resultatet alltid kommer att ske. Oavsett vad din gudomliga plan kommer att manifestera i 3D, är du alltid ansluten till din gudomliga motsvarighet, din Twin Flame, Soulmate eller Soul connection, på själsnivå. Denna kontakt på själsnivå stöder alltid utvecklingen av det högsta bästa.

Denna helande session skapas tillsammans med din älskade I AM presence i samarbete med mor Maria, Maria Magdalena och hennes Twin Flame Jesus Kristus, Lord Vywamas, AA Metatron, AA Michael och the Board of Karma.

Session 4: Du är en Gud & Gudinna!

Alla som är på Twin Flames resan eller på resan i en stark själsrelation har varit med om en inre turbulent resa som har tagit energi, kraft och ofta självförtroende. Under den här sista sessionen i serien, när blockeringar har rensats ut under de tidigare sessionerna, så är det större fokus på att du ska du få healing som gör att du känner dig starkare inifrån och ut. Förbered dig på en resa in i din inre styrka och kraft!

 

Med ljus, Susanna

 • Tekniska specifikationer

  Mp3

 • Leverans

  Länken för att ladda ner filen finns på  kassasidan och i ett mejl till din registrerade e -postadress.   Länken är aktiv i 30 dagar.

bottom of page