top of page
The Uniting Of Flames Transforming Light Transmission

The Uniting Of Flames Transforming Light Transmission

55,00 €Pris
Moms ingår

 

 

I denna transformerande Light Transmission får du healing av Inre Yin och Yang för att stödja dig och din Twin Flame eller Soul Lover i att komma i Union. Healing, balansering och sammansmältning av det inre gudomliga kvinnliga och det inre gudomliga maskulina är avgörande för unionen mellan Twin Flames och Soul Lovers, eftersom unionen i det fysiska inte kan utvecklas utan den inre sammansmältningen och balanseringen av Yin och Yang. 3D-matrisen (3D Matrix), som innehåller de 3D-rädsla-baserade mallar, fasas just nu ut snabbare när mänskligheten och Gaia höjer sin vibration. I denna process pressas många Twin Flames och Soul Lovers /romantiska Soul connections till sina gräns och upplever accelererad uppstigning. Romantiska Soul connections upplever accelererad uppstigning eftersom många romantiska par är inkarnerade vid denna speciella tidpunkt för att hjälpa till att läka och balansera Yin och Yang för kollektivet och läka "the war of the sexes". Just detta är ett stort tema för många romantiska par just nu i Gaias uppstigning. Läkning av Yin och Yang upplevs på en personlig nivå inom relationen, men det högre syftet med det som spelar ut mellan dig och din älskade är inte bara er egen läkning, utan ni bidrar samtidigt till den kollektiva läkning av Yin och Yang som företrädare för Yin och Yang. När ni rensar ut, transformerar och upplöser karma mellan er Yin och Yang och mellan er som älskande, så upplöser ni också karma för kollektivet. I den här sessionen stöds du i den här processen.

Under sessionen reser du i Soul consiousness med din älskade i den heliga geometriska formen av den sextonspetsiga diamantstjärnan till Lady Nadas tempel för Renhet och Union i den 12: e dimensionen. Där får du healing, kanaliserade meddelanden och aktiveringar från Lady Nada och hennes Twin Flame, och Twin Flames~paren Lady Isis och Osiris samt Maria Magdalena och Jesus Kristus, samt deras heliga par~energi. Överlyst av de helande änglarna, insvept i den violetta flamman i Lady Nadas gyllene sfär, får du omvandling av blockeringar mellan dig och din älskade i 3D för att stödja union och kontakt i 3D. Lady Nada tillsamans med The Board of Karma hjälper dig också i en omskrivning och cacellering av Karmiska och Själsliga kontrakt som kan blockera dig och din älskade. När du går in i det heliga geometriska symbolen för Union, Merkaba, får du en förankring och aktivering av de kraftfulla kvinnliga mallar av Isis och Osiris för att stödja maktbalansen mellan den Inre Yin och Yang. Du får vidare förankring och aktivering av Christos~Sophia Flame av Maria Magdalena och Jesus Kristus, som stöder sammansmältningen av det gudomliga maskulina och kvinnliga inom er och mellan er för att stödja gudomlig union genom heligt eteriskt äktenskap. Förankringen och aktiveringen av New Earth-mallar och New Yin och New Yang-mallar och ljuskoder tas emot genom kanaliserade meddelanden och ljusspråk och hjälper till att återställa den gudomliga treenigheten mellan dig, din älskade och universum för att stödja unionen.

Du tar emot hela spektrumet av frekvenser genom att lyssna på sessionen i meditation med hörlurar, helst liggandes med rak ryggrad utan hög kudde. Du kan ta emot frekvenserna i den här sessionen så ofta du känner dig guidad till.

 

Med ljus, Susanna

  • Informaton

    Mp3 och PDF
    Längd: 67 min.

  • Leverans

    Länken för att ladda ner filen ges på kassasidan och i ett e-mail till din registrerade e-postadress. Länken är aktiv i 30 dagar.

bottom of page