top of page
Union of Twin Flames Program In The Crystalline Temple Of Unconditional Love

Union of Twin Flames Program In The Crystalline Temple Of Unconditional Love

55,00 €Pris
Moms ingår

I den här överföringen av ljus bjuder du in din älskades I AM presence att tillsammans med dig ta emot kristallänglaljuskoder, gudomliga unionljuskoder och hjärtfrekvensmönster genom soniska vibrationer när du reser med din gudomliga motsvarighet till det kristallina templet för Ovillkorlig kärlek att får initieringen till programmet Union av Twin Flames i The Crystalline Temple of Unconditional Love på den 12e dimensionen.

 

Initialt så grundas du med Moder Jord för att förstärka din grundning, din förmåga att manifestera samt din förmåga att ta emot omvårdad och healing av av den gudomliga moderns energier. Assisterad av ärkeängeln Michael, Rådet för Karma, Elohim Astrea av Renhet, Ljusets höga råd och ljusets gudar och gudinnor, rensas du från negativa energier och negativa energisträngar i ditt fält, din aura och dina chakra som kan blockera dig från din själ och din älskades ljus. Dina chakran rensas från negativa energier och energisträngar, dina chakran uppgraderas och ställs i linje med ljuset av ärkeängeln Metatron, ärkeängeln för helig geometri. Dina 12 lager av din aura rengörs, och du blir ansluten till dina högre ljuskropparren och deras ljussträngar som ställer dig i kontakt med Universum. Dina energikanaler repareras och kopplas till dina högre chakran och högre ljusportaler och din ryggrad, och kopplar ditt fysiska uttryck, det lägre sinnet och dina personlighetsaspekter till Universums ljus. För att ytterligare stödja din uppstigningsresa, själsförkroppsligande, självförverkligande och självbemästrande, aktiveras din Merkaba. Sanat Kumara, ärkeängeln Metatron och Lord Vywamas aktiverar din Merkaba så att den snurrar i ökade frekvenser av ljus. När du ansluter dig till det högsta ljuset i Universum som du kan ansluta till just nu, bygger du din ljuskvot, och förbereder dig för att resa till Templet av Ovillkorlig kärlek i den 12: e dimensionen.

I Lord Melchizedek´s sextonspetsiga diamantstjärna bjuder du in din älskade att resa med dig till det kristallina Templet av Ovillkorlig kärlek på den 12: e dimensionen. När du anländer ansluter du dig till en av översteprästerna i detta tempel av ljus för att få en välsignelse för din förening. Du initieras till Twin Flame Union-programmet som faciliteras av de höga varelserna som arbetar inom det kristallina Templet av Ovillkorlig kärlek. Templet är överbelyst av Lady Nada, förenare av Twin Flames inkarnerad i den tredje dimensionen. Er är välsignad av Lady Nada, och du tar emot solkristallina ljuskoder från änglarna som finns i detta tempel av ljus genom ljusets språk. När du reser tillbaka till den fysiska världen förankrar du energin i din rena och fördjupade förbindelse med din älskade på det jordiska planet för att stödja manifestationen av ditt själsuppdrag och er kontakt Hjärta till Hjärta, Själ till Själ på Gaia.

 

Under hela denna session bygger du din energiförbindelse med din älskade Twin Flame som för er närmare varandra i ljus och kärlek.

 

Du får hela spektrumet av frekvenser genom att lyssna på sessionen med hörlurar i meditation, och du kan ta emot frekvenserna i den här sessionen så ofta du känner dig guidad till för att läka och stärka din energimässiga kontakt till din älskade.

 

Mp3

Längd: 62 minuter

Musik: 432 Hz

  • Information

    Mp3

    Längd: 62 minuter

    Musik: 432 Hz

  • Leverans

    Länken för att ladda ner filen ges på kassasidan och i ett e-mail till din registrerade e-postadress. Länken är aktiv i 30 dagar.

bottom of page