top of page
mediterar

EFT
Emotional Freedom Technique 

 

EFT är en teknik för att upplösa energimässiga och känslomässiga blockeringar. Tekniken används framgångsrikt för att kraftfullt upplösa  negativa känslor, minnen, föreställningar och värderingar. EFT kan exempelvis användas för att sänka stress, bota fobier och rädslor, heala obehagliga upplevelser, stärka självförtroendet, öka välbefinnande samt minska negativa tankar.

Jag använder EFT i mentorsessioner som ett kraftfullt komplement i healingen när jag blir guidad till det för att hjälpa dig att utvecklas och läka.

Under min ledning använder du dina fingertoppar för att stimulera meridianer, akupunkurpunkter, nervsystemet och delar av hjärnan som är kopplade till stress, trauma och minne för en djup läkning.

Behandling med EFT ingår i Mentorsessioner
 
bottom of page