top of page
Susanna Sannö Spiritual Business Mentor.jpg

Spiritual Business Mentor

Vill du ha stöd för att starta eller utveckla din egen andliga verksamhet? Du kanske vill starta som hobby eller göra en hemsida som speglar din andlighet och vad du vill hjälpa människor med? Eller vill du komma igång med att hjälpa andra men behöver få hjälp med att hitta självförtroendet och upplösa blockeringar som osäkerhet och rädsla för att ta steget.

 

Jag erbjuder stöd i min roll som Spiritual Business Mentor och healer. Jag har en fil. kand. i Visuell kommunikation och PR och fem års erfarenhet av andligt företagande. Vi jobbar med vägledning, steg-för-steg-strategi. marknadsföring och healing vid behov för att hjälpa dig att manifestera ditt kall och högre mening.

Mentorsessionerna är ett personligt vägledande samtal och healingsession på distans. Varje session är skräddarsydd just för dig utifrån vad du behöver och önskar ha hjälp med. Metoder som jag arbetar med är vägledande samtal, Emotional Freedom Technique och Transformativ energihealing.  Ibland är endast ett samtal det som behövs, och det som helar och utvecklar. 

Det kan förekomma hemuppgifter eller övningar emellan tillfällena som en hjälp för dig att komma framåt.

Du kan välja att ta enstaka sessioner eller flera regelbundna sessioner. 

 

Sessionerna sker på distans i Zoom. 

THE FREEDOM ERA

Jag samarbetar med The Freedom Era som är ett globalt företag som hjälper lightworkers att starta en online business med målet att finansiera din högre mening och ditt drömliv levt från hjärtat.  Jag hjälper dig att starta upp och är din mentor genom hela ditt företagande med The Freedom Era.

bottom of page