PERSONLIGA SESSIONER

INFORMATION & VÄGLEDNING

Varmt välkommen på din transformativa resa av Soul Embodyment, Self Mastery & Self Realization! 

Under personliga sessioner så kommunicerar jag med dig genom min förmåga att få kontakt med din I AM presence. Detta är ditt allra högsta ljus som överbelyser dina Högre Jag, din Over~Soul och alla dina multidimensionella Jag, inklusive dina Christed ET Selves och dina Jag från Atlantis och Lemuria. Din I AM presence är den delen av dig som står allra närmast Universum, den är din allra renaste aspekt. Den är den del av dig som har medskapat din Divine plan, som ska överse och autentisera allt som ska utföras för dig, och som vet allt om ditt multidi~universella Jag. Din I AM presence visar mig vad du behöver och är redo att hela just nu, och ser också till att den healing som jag ber om från bl.a. specifika uppstigna mästare, Elohim, Christed ET’s, Gudar och Gudinnor som är lämpliga för dig att samarbeta med, integreras på ett sätt som är för ditt högsta bästa. Din I AM presence är också i sig själv en helande kraft som till stor del bidrar i healingprocessen. Under personliga sessioner och Transformerande Light transmissions får du även healing genom de soniska vibrationer (ljudvågor) och de ljuskoder som de bär som alstras av mina stämband när min Angelic Seraphim Over~Soul kanaliserar energi under hela sessionen. Dessa ljudvågor bär ljuskoder från the New 5D Earth Templates och integreras bl.a. i ditt DNA, under översikt av din I AM presence. Detta i kombination med affirmationer, visualiseringar, Transformativa healingverktyg och en grundad förankring i transformation av negativa tankeformer, värderingar, självbild och trauma från alla dina livstider som ger dig en djup terapeutisk och självutvecklande healing som samtidigt stöder dig i instigandet i 5D. Healingen adresserar alla aspekter av dig, från negativa Egots skuggaspekter till dina Högre Jag och fyller dig med ljus, kärlek, lugn och harmoni för att stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul embodiment, Self realization och optimal balans på alla plan.

 

 VANLIGA FRÅGOR & SVAR

 • Healingen startar vid tiden för skapandet av sessionen samt vid lyssning av sessionen och pågår under många dagar och ibland flera veckor. Understöd healingprocessen genom att lyssna på din session regelbundet i meditation. Lyssna på din kropp, din intuition och guidning i denna process.

 

 • Du behöver inte kunna engelska för att kunna ta emot frekvenserna i healingen.

 • Du kan ta emot healingen under sömn. 

 

 • Utrensning efter healingen är normalt. Detta kan ske på individuella sätt på både det känslomässiga, fysiska, mentala och spirituella planet.

 

 • Dela inte din healing med någon annan. Det är din personliga healing hämtad i samarbete med Dina Akashic records.  Att dela energin från dina Akashic records är missbruk av dina Akashic records och kan potentiellt orsaka skada.

 

 • Om Twin Flame Union för att hjälpa dig att tolka din healing. “Twin Flame Union” syftar på en sammansmältning av dig och din Twin Flame på Högre Jag-nivå samt på själsnivå. Du kan vara tillsammans med din Twin Flame i det fysiska och behöva support att sammansmälta på högre nivå. Du kan också få förmedlat healing som stöder sammansmältning med din Twin Flame på högre nivå trots att du inte är tillsammans med din Twin Flame i det fysiska. Healing som förmedlas i dina sessioner syftar alltid till att stödja sammansmältning på högre nivå. En ökad union på Högre Jag-nivå och på själsnivå stöder större harmoni i förhållandet med din Twin Flame om ni redan är i en relation och hjälper dig som vill träffa eller bli tillsammans med din Twin Flame. Ett möte i det fysiska sker om det stöds av er Divine plan, och healingen hjälper till att undanröja eventuella blockeringar för att detta ska kunna ske.

 

 • Får du budskap i din session så ta till dig det som känns rätt för dig. och lämna resten öppet. 

 

RIKTLINJER FÖR KONTAKT

 • Min önskan har varit att kunna besvara tankar och känslor kring healingen på mail, dock har erfarenhet visat att denna personliga kontakt i 3D blockerar healingen från högre dimensioner. Det därför är helt avgörande att jag har så lite personlig kontakt med dig i 3D som möjligt för att jag ska kunna utföra detta arbete, så mitt arbete med dig behöver således ske endast på I AM presence~nivå. Har du frågor om healingens termer så hittar du det i the Summit Lightouse´s encyclopedi samt Ascension glossary. Du kan även hitta svar i dessa artiklar i bloggen på svenska hemsidan:

Hur Transformativ healing stöder din ascension

Vad händer efter en healingsession?

Din väg mot Self Mastery & Soul embodiment

 

RIKTLINJER FÖR IMPLEMENTERING AV HEALINGEN

 • Det är ditt möte med Spirit and Source som äger rum i sessioner, och många lager av meddelanden och kunskap kodas inom de energier och frekvenser som förmedlas.

 

 • Regelbundenhet i din spirituella praktik är nyckeln till upplysning och spirituell utveckling, Soul embodiment, Self mastery och Self empowerment. Riktlinje: Ta emot healingen genom lyssning av filen med hörlurar i meditation ca. 1-2- ggr/veckan under en period (1- 3 månader). Ju mer du integrerar healingen över tid, ju oftare kan du lyssna på din session utan att få utrensningssymptom. Lyssna på din kropp, din intuition och guidning i denna process.

 

 • Regelbundenhet i att ta nya sessioner: Dina guider arbetar ständigt med att stödja din spirituella utveckling och många guider arbetar kontinuerligt med att planera och skapa innehållet som ska komma igenom i nästkommande session. Genom att boka regelbundna sessioner kan det arbete som de utför på högre plan förankras på det jordliga planet på ett sätt som stöder dig på bästa sätt. Riktlinje: ta ny session 1-3 månader emellan.

 

 • Det allra bästa är att lyssna på hela sessionen vid en lyssning, i sömn eller meditation, men du kan även dela upp lyssningen av sessionen över flera dagar. Sätt din intention på/be om att healingen ska gå djupare vid varje lyssning. Var uppmärksam på att du behöver Grunda dig själv extra om du delar upp lyssningen. Du kan använda din egen grundningsteknik, Daily Energy Clearing for Twin Flamse  eller Grounding vizualisation

 

 • Stilla ditt sinne och ta emot healingen i meditation. Undvik att lyssna aktivt till varje ord, utan lyssna på sessionen så som du lyssnar på musik för att öppna upp din vänsta hjärnhalva. Lämna öppet om du hör instruktioner för visualiseringar och affirmationer. Om du har valt musik till din session, fokusera på musiken i bakgrunden, det öppnar upp dina hjärncenter för healingen. Du behöver inte göra något annat för att ta emot healingen på en första viktigaste nivån. 

 

 •  Du tar emot healingen på en andra nivå genom att även visualisera och delta i affirmationerna som förmedlas. Att lägga till din egen intention genom att visualisera och affirmera har potentialen att kunna öka effekten av healingen eftersom du medskapar healingen till en större grad. Det brukar du kunna göra efter att du har implementerat de första lagren av healingen efter de första lyssningarna av sessionen. 

 

 • Ett tredje sätt att implementera healingen i en session är att  lyssna på filerna utan meditation, och på det sättet få en intellektuell kunskap om vad som sker under healingen. Detta förankrar healingen på en intellektuell, medveten, nivå (Mind level). Om du vill veta mer för att få en större förståelse för det som sägs och sker i sessionerna så rekommenderar jag att söka i the Summit Lightouse´s encyclopedi samt Ascension glossary (länk ovan). Använd Google Translate om du önskar översätta till svenska.

 

 • Om du vill ta healingsessioner mellan dina privata sessioner så kan du ta del av mina Light Transmissions

 

DAGLIG ENERGIRENING - DAGLIGT KOMPLEMENT TILL DINA SESSIONER

Kombinera lyssningen av dina sessioner med daglig energirening för att få ut full effekt av healingen och för att stödja din transformation. I den får du också den Grundning som du behöver om du delar upp lyssningen av dina sessioner. Som klient hos mig får du tillgång till Daglig energirening samt Grunding på ljudfil. Du kan också ta emot energirening på min Youtube-kanal.

 

Om du vill lära dig mer om energirening och utveckla din förmåga att själv utföra  energirening och få ytterligare budskap kring det som du får veta i sessionerna, med vägledning av Source, så är du välkommen att ta kursen Advanced Souls: Becoming your own healer. Då kan du ta avstamp i sessionen och själv få veta mer och själv heala kring sessionens tema. Är du ny för multidimensionell healing och energisystemet så rekommenderar jag även att du tar grundkursen Advanced Souls: Discovering & learning about  your abilities. Kurserna är på svenska och du kan lyssna på introduktionen till kurserna på Youtube: Grundkurs & Fortsättningkurs

 

Med ljus & värme, Susanna