top of page
GoddessOfLightHealing.copyrightshutterstock_1637182648.jpg
Light Transmissions
Transformerande Light Transmissions syftar till att expandera Christ Consiousness, öka din kontakt med Source, stödja din Twin Flame Union och stödja läkningen av dina lägre ljuskroppar 

Light Transmission innebär en Ljusöverföring eller "sändning av ljus". Light Transmissions förmedlar healing genom ljud-,  färg- och energifrekvenser genom tid och rum. De samverkar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå.

Varje enskild Light Transmission är en session då det sker en överföring av ljus från 7e~12e dimensionen. Ljusöverföringen sker genom min I AM presence fömedlad av rösten av min Angelic Seraphim Over~Soul.

Att lyssna på inspelningen av en sådan sänding och överföring av ljus ger samma healing som att delta live vid sändingen i Zoom. Inspelningen fungerar som ett energimässigt avtryck av den healing som förmedlas genom tid och rum.

Healingen återupplevs och återimplementeras på kvantnivå vid varje lyssning. Därmed så kan samma Light Transmission, på samma sätt som Personliga sessioner, ge fördjupad healing vid varje lyssning. Vid varje lyssning så medskapar du också unik healing med din I AM presence.

TwinFlameHealing.jpg
Twin Flames
Soul Growth for Ascension_edited.jpg
Christed ET's
Dolphin and Whale healing_edited_edited.jpg
Dolphins & Whales
Healing Ascension tools Meditation Transformationjpg
Akashic
Records
Twin Flame Messages.jpg
Angels & Archangels
Healing for Advanced Souls
Ascended Masters
Spiritual Transformation.jpg
Light Language
bottom of page