Mentor

Ett andligt mentorskap är för dig som söker personlig guidning, stöd och healing på din uppstigningsresa eller i ditt andliga arbete. Varje session är skräddarsydd just för dig utifrån vad du behöver och vill ha hjälp med. 
Metoder som jag arbetar med är coachande samtal, Emotional Freedom Technique och Transformativ energihealing. Ibland är endast ett samtal det som behövs, och det som helar och utvecklar.
 
Dessa sessioner är aktiverande och healande och ofta startar healingen redan när du har bokat. 
Är du Twin Flame och vill ha stöd, healing och vägledning? Läs mer under Twin Flame Mentor.

Om du vill starta eller utveckla din egen andliga verksamhet så hjälper jag dig i min roll som Spiritual Business Mentor. Läs mer under Spiritual Business Mentor.

Du kan tala fritt från hjärtat och jag har tystnadsplikt. 

Vid all mentorskap så kan det förekomma hemuppgifter eller övningar emellan tillfällena för att hjälpa dig att komma framåt.

 

Du kan välja att ta enstaka sessioner eller flera regelbundna sessioner. 

 

Sessionerna sker på distans i Zoom.